Kurzy

Rezonance pohybu“
kurz současného tance a improvizace

„Když tančím, cítím pohyb uvnitř svého těla. Zní, rezonuje. Nese mě, propojuje, zpřítomňuje. Vyvěrá na povrch. Na nepatrnou chvíli zanechá stopu, stín, otisk a potom se rozplyne…“

Lekce je pojímána jako otevřený prostor pro všechny bez rozdílu zkušeností. Jedinečný čas a prostor pracovat sám na sobě, na svém těle. Zkoumat, hledat, rozumět, ladit, učit se, probouzet…TANČIT!

Tanec na vlně dechu. Dech, který tělo oživuje, poponáší, pomáhá plynout, je rytmem, přináší uvolnění.
Tanec v kontaktu se zemí, která nás nese, podpírá, učí tělo organizovat, předává informaci o gravitaci a učí tak tělo pracovat efektivně, ekonomicky. Tanec a prožitek prostoru. Prostor uvnitř našeho těla, jeho prožívání, přelévání a tvarování. Prostor vně-vědomí směrů a dráh formuje pohyb. Cestou do prostoru mužeme letět, skočit, padat…Tanec a dotek, který tělo probouzí, učí, jemně vede, je informací, tanec se pak stává komunikácí, nasloucháním sdílením se, bytím spolu.

Principy současné taneční techniky v krátkých pohybových vzorcích i delších tanečních variacích. Práce s konkrétním pohybovým materiálém. Cesta krajinou těla. Tělo jako nástroj, technika jako prostředek nových pohybových možností.
Improvizace je bytí v přítomnosti, naslouchání intuici, prožitek, zkušenost, trénink vnímání a koncentrace ,
nalézání vnitřní inspirace. Je to metoda. Integruje. Tanec v improvizaci je hra, je meditace, sebepoznání a sebevyjádření, možnost propojit vlastní myšlení a prožívání s tělem, cesta tvořivosti.

 

 

„Plynout  v pohybu“
kompenzační cvičení na podložce, propojení těla a mysli…

Dech v těle, uvolnění, stabilita, rovnováha, energie, protažení, síla, koordinace, harmonie, plynulost…
cvičení které pracuje s uvědoměním těla a pohybu. Pracuje s klidem i dynamikou, soustředěním, s respektem k přirozené anatomii i fyziologii, s pochopením vlastních potřeb a možností. Povzbuzuje k překročení nefunkčních pohybových vzorců a nesprávných stereotypů. Aktivuje hluboký svalový stabilizační systém páteře a svalů středu těla . Cílem je zdravé, fungující tělo. Tělo, které je vědomé, citlivé, pružné, plné energie. Vycházím především z metody Pilates. Inspirací mi  je i Současný tanec, Labanova analýza pohybu a Bartenief fundamentals, system Body mind centering. Jde o práci s tělem, která vychází z mých zkušeností a z mého příběhu. Cvičení v malé skupině, v komorní atmosféře umožńuje naladit se a vycházat z konkrétních potřeb  a možností účastníků.

Individuální lekce
Doporučuji pokud s cvičením začínáte, pokud se chcete posunout dál, pokud máte konkrétní problem, disbalanci, nerovnováhu, potřebujete cíleně poradit, chcete cvičit efektivně a přesně. Po předchozí domluvě a dle Vašich přání a potřeb sestavím cvičení přesně pro Vás. Na lekci věnuji pozornost a péči jenom Vám. Důležité je pro mě, abyste cvičení opravdu porozuměli. Při cvičení Vás mohu přesně navést a prostřednictvím doteku nasměrovat správnou cestou. Lekci můžeme zakončit uvolněním, protažením s dopomocí či jemnou masáží. Připravím Vám cvičební program na doma.

 

„Děti tančí!“
atelier  Současné taneční techniky a taneční improvizace

Tanec je prožitek, radost, hra, možnost učit se a tvořit. Možnost energii vydat i načerpat. Tanec je zdravý pohyb, respektující indviduální možnosti dětí. Tanec je způsob komunikace a sebevyjádření, způsob jak rozvinout jedinečný potenciál dítětě.

Náplní hodin jsou základy Současné taneční techniky a improvizace, . Tanec je zde vnímán jako umění, které rozvíjí tělesnou, citovou i rozumovou stránku osobnosti. Výuka má svoji posloupnost. Každý pohyb, zadání i hra má svůj význam, rozvíjí a zkoumá konkrétní pohybový princip, dovednost. Dění na hodině má svůj záměr. Mojí snahou je, aby hodina pro děti byla zážitek, aby vše čemu se učíme děti zaujalo, nadchlo, aby si v tanci hrály. Aby se vydržely plně soustředit na to, co dělají. Pohyb pak získává svoji kvalitu a pravdivost. Zaměřeno na proces, jako základní kvalitu a podstatu tvůrčí činnosti.

Kurz je otevřen všem dětem bez rozdílu pohybových schopností, ale dětem, které jsou rádi ve skupině, které jsou ochotné podílet se na vytvoření a respektování společných pravidel tak, aby nám v tom všem bylo dobře. Důležitá je pro mě komunikace a spolupáce s rodiči. Pravidelně zasílám report o dění na hodině a jsem otevřená společným nápadům.

atelier pro nejmenší

Kurz tvořivé taneční výchovy a pohybové průpravy pro děti  ve věku 3-4 roky. Prostor pro hru v pohybu, tanci. Prostor pro spontaneitu, živost, svobodný projev a objevování vlastního pohybu. Mojí snahou je respektovat a ladit se na momentální zájem dětí o činnost, podpořit zaujetí a soustředění s ohledem na jejich  věkové možnosti. Cílem hodin je rozvoj kinestetického vnímání a možností těla v pohybu, rozvoj pohybových dovedností, jemné i hrubé motoriky dětí, rozvoj hudebnosti. Rodiče mohou hlavně ze začátku být s dětmi na hodině, nebo někde poblíž, tak aby dětem bylo dobře a adaptace dětí ve skupině proběhla, dle jejich potřeb.

 

 

„Kreativní tanec a pohyb pro děti“ (Kamila K.)

V hodinách se děti seznamují se základy současného tance a s taneční průpravou. Každý má prostor pro svou cestu, na které se setkává s ostatními, komunikuje s nimi a opět obohacen se vydává dál. To vše v klidném, bezpečném a radostném prostředí.

Detail – Práce je detailní, zabýváme se postupně možnostmi pohybu jednotlivých částí těla, objevujeme jejich nové pohybové možnosti, zcitlivujeme je skrze dotek a impuls. Když si představíte lidskou kostru, je tato práce zkoumání nevyčerpatelná a stále dobrodružná.

Pozoruji – Každý máme jiné pohybové návyky. Je pro mě velkým přínosem pozorovat jedinečnost každého dítěte v tanci a jemně ho vést k harmonizaci pohybu.

Prostor a celistvost – V hodinách je prostor pro svět každého z dětí. Fantazie je naší pomocnicí a my jí pomáháme projevit se v plné své pestrosti. Tanec zahrnuje celou osobnost dětí, propojuje, vede k poznání sebe i druhých, řekne i to, co slovy nejde.

Obsah Kurzu:
Pohybová průprava: zkoumání lidské kostry, funkce kloubů a svalů v praxi.
Taneční hry: jednoduché choreografie – učíme se je i vytváříme.
Orientace v prostoru: vnímání celku i jednotlivých částí tanečního prostoru.
Rozvoj hudebního cítění: práce s dynamikou a rytmem pohybu v závislosti na hudbě.
Improvizace: na základě nabytých pohybových zkušeností spojených s vlastní kreativitou.

 

„Tančím s mámou, s tátou“ (Kamila+ Lucie)
kurz pro rodiče s dětmí od 2, 3 let

Pojďme spolu s dětmi prožívat radost z pohybu, hrát si, zkoumat prostor, vnímat rytmus, vnímat hudbu. Podpořme děti v objevování nových pohybových možností. Pojďme si sami užít čas“ být v těle“.
Pojďme spolu tančit…

Kurz je zaměřen na rozvoj kinestetického vnímání a možností těla v pohybu, jemné i hrubé motoriky dětí, rozvoj hudebnosti. Skrze vlastní pohyb a naladění, skrze práci s dotekem, může být rodič inspirací, podporou. Čas v pohybu, tanci můžou být chvíle, jak být spolu, rozvíjet vzájemný vztah, důvěru.
Důraz je kladen na spontaneitu, živost, svobodný projev a zájem dětí o činnost, s ohledem na jejich potřeby i věkové možnosti. Rodič díte motivuje, naplňuje jeho potřeby, jemně a citlivě učí vnímat skupinu.
Lektorky dětem a rodičům v rámci skupiny přinášejí podněty, nabídky ke hře, objevování a učení, náměty k pohybu a improvizaci.
V závěru si děti mohou volně hrát, málovot inspirovány děním na hodině a rodiče si dopřát čas pro sebe, protáhnout se, ukotvit, spočinout.